Meditation låter hjärnan vila

Meditation processar våra minnen och känslor i högre grad än om vi bara vilar.


meditation

Foto: Jemasty, Wikimedia commons

I en studie har forskare vid universitetet i Oslo tillsammans med australiska forskare studerat vad som händer i hjärnan när vi mediterar jämfört med när vi vilar. Detta med hjälp av en MR-kamera där man kan se vilka områden i hjärnan som aktiveras.

Vid meditation testades två olika typer av meditation: I ena typen, som kallas koncentrerad meditation, trycker man ner tankarna genom att fokusera på andning eller på ett mantra. I den andra typer fokuserar man på andning och ljud men låter tankarna vandra fritt.

Studien visade att aktiviteterna i hjärnan såg likadan ut vid vila som vid den koncentrerade meditationen. Medan vid icke styrd meditation så aktiveras de delar av hjärnan där vi processar tankar och känslor ännu mer.

Detta visar att meditation när tankarna inte styrs gör att vi processar minnen och känslor i högre grad än när vi bara vilar eller ägnar oss åt koncentrerad meditation.

Studien är publicerad på Frontiers.