Vad är hälsa?

För att du ska må som bäst och ha en bra hälsa så är det lika viktigt att du rör på dig så som att du har nära och trygga relationer.


hälsaVad är hälsa?

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp eftersom det är mycket större än att bara var fri från en sjukdom. Det innefattar både ett fysiskt välbefinnande så som psykiskt och socialt.

WHO:s definition

Världshälsoorganisationens definition: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa visar hur vi mår känslomässigt och hur vi klarar av daglig press. Den påverkas av flera saker så som:

 • Goda och trygga relationer
 • Fritid
 • Arbete
 • Sex och samlevnad
 • Boende
 • Motion och fysisk aktivitet
 • Matvanor
 • Sömnvanor
 • Stress
 • Alkohol/droger/tobak
 • Sjukdom

Fysisk hälsa och träning

Rekommendationer för vuxna är att gå en promenad eller röra sig på liknande sätt minst 30 minuter per dag. Rekommendationer för barn är minst 60 minuter rörelse per dag.

Hälsoeffekterna ökar ytterligare om du som vuxen även tränar kondition 3-5 gånger i veckan i 20-60 minuter. Och dessutom kör styrka 8-10 övningar 2-3 gånger i veckan.

Social hälsa

Sociala relationer påverkar vår hälsa. För att må som bäst behöver vi:

 • Vara bekräftade
 • Känna sammanhang
 • Tillhöra en gemenskap